Chúng ta cần phải làm gì để lưu giữ món ăn đó và làm cho mọi người ngày càng biết đến món bánh xèo nhiều?

Chúng ta cần phải làm gì để lưu giữ món ăn đó và làm cho mọi người ngày càng biết đến món bánh xèo nhiều?

1 bình luận về “Chúng ta cần phải làm gì để lưu giữ món ăn đó và làm cho mọi người ngày càng biết đến món bánh xèo nhiều?”

  1. Để lưu giữ món bánh xèo và làm cho mọi người ngày càng biết đến món bánh xèo nhiều hơn chúng ta cần tuyên truyền, giới thiệu cho mọi người biết về món bánh này. Tổ chức các cuộc thi, ngày tìm hiểu về bánh xèo, cách làm và hoạt động cụ thể tạo hứng thú cho mọi người. Ngoài ra chúng ta có thể quảng bá rộng rãi bánh xèo trên phương tiện truyền thông.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới