Đoạn trích trên đc viết theo thể thơ nào. Bài nói vs con nguyễn huy hoàng

Đoạn trích trên đc viết theo thể thơ nào. Bài nói vs con nguyễn huy hoàngViết một bình luận

Câu hỏi mới