mặt trời sáng như viên kim cương khổng lồ rót ánh sáng lênh láng xướng thế gian tìm chủ ngữ

mặt trời sáng như viên kim cương khổng lồ rót ánh sáng lênh láng xướng thế gian tìm chủ ngữ

2 bình luận về “mặt trời sáng như viên kim cương khổng lồ rót ánh sáng lênh láng xướng thế gian tìm chủ ngữ”

 1. Chủ ngữ vế 1: mặt trời
  Vị ngữ vế 1: sáng
  Quan hệ từ chỉ sự tương đồng: như
  Chủ ngữ vế 2: viên kim cương
  Vị ngữ vế 2: khổng lồ rót ánh sáng lênh láng xuống thế gian.
  => chủ ngữ: mặt trời và viên kim cương
  Giải thích: vì đây là câu ghép có 2 vế câu nên có 2 chủ ngữ.

  Trả lời

Viết một bình luận