Xã hội đặt ra những cơ hội gì để sinh viên phát triển bản thân?

Xã hội đặt ra những cơ hội gì để sinh viên phát triển bản thân?

1 bình luận về “Xã hội đặt ra những cơ hội gì để sinh viên phát triển bản thân?”

  1. Xã hội đặt ra những cơ hội  để sinh viên phát triển bản thân:
    – Cơ hội về việc làm vô cùng lớn, đa dạng các ngành nghề để phát triển. 
    – Nền kinh tế ngày một giàu mạnh. 
    – Việc học tập được phát huy tối đa.

    Trả lời

Viết một bình luận