Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt. Muốn có bản lĩnh bạn cũng phải kiên trì luyện tập. Chúng ta

Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt. Muốn có bản lĩnh bạn cũng phải kiên trì luyện tập. Chúng ta thường yêu thích những người có bản lĩnh sống. Bản lĩnh đúng nghĩa chỉ có được khi bạn biết đặt ra mục tiêu và phương pháp để đạt được mục tiêu đó. Nếu không có phương pháp thì cũng giống như bạn đang nhắm mắt chạy trên con đường có nhiều ổ gà.

Cách thức ở đây cũng rất đơn giản. Đầu tiên, bạn phải xác định được hoàn cảnh và môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng nơi, không tùy tiện. Thứ hai bạn phải chuẩn bị cho mình những tài sản bổ trợ như sự tự tin, ý chí, nghị lực, quyết tâm Điều thứ ba vô cùng quan trọng chính là khả năng của bạn. Đó là những kỹ năng đã được trau dồi cùng với vốn tri thức, trải nghiệm. Một người mạnh hay yếu quan trọng là tùy thuộc vào yếu tố này.

Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ được mục đích cá nhân vừa có được sự hài lòng từ những người xung quanh. Khi xây dựng được bản lĩnh, bạn không chỉ thể hiện được bản thân mình mà còn được nhiều người thừa nhận và yêu mến hơn.

* Tìm biện pháp tu từ và nêu hiệu quả của nó ?

2 bình luận về “Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt. Muốn có bản lĩnh bạn cũng phải kiên trì luyện tập. Chúng ta”

 1. +Điệp từ “bản lĩnh”
  + So sánh: Nếu không có phương pháp thì cũng giống như bạn đang nhắm mắt chạy trên con đường có nhiều ổ gà.
  + Liệt kê: dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt; sự tự tin, ý chí, nghị lực, quyết tâm; thứ nhất, thứ hai, thứ ba
  => Tác dụng:  Khẳng định vai trò của bản lĩnh trong đời sống.

  Trả lời
 2. +Ẩn dụ: nhắm mắt chạy trên con đường có nhiều ổ gà.
  +So sánh: không có phương pháp- bạn đang nhắm mắt chạy trên con đường có nhiều ổ gà
  + Liệt kê: sự tự tin, ý chí, nghị lực, quyết tâm
  => Tác dụng: nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của việc sống có bản lĩnh, có thái độ tốt. Thể hiện quan điểm, đánh giá và lời kêu gọi mọi người hãy sống bản lĩnh, có mục tiêu và phương pháp để đạt được mục tiêu đó. Đồng thời, phép tu từ giúp lập luận trở nên giàu sức thuyết phục, gây ấn tượng mạnh với người đọc, người nghe.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới