Các đề Bài Hồn trương ba hàng thịt ( phải có chữ TỪ ĐÓ)

Các đề Bài Hồn trương ba hàng thịt ( phải có chữ TỪ ĐÓ)

1 bình luận về “Các đề Bài Hồn trương ba hàng thịt ( phải có chữ TỪ ĐÓ)”

  1. 1. Trong vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt, có một lời thoại quan trọng “Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn”. Từ đó, anh/chị hãy phân tích tình huống éo le của nhân vật Hồn Trương Ba trong xác anh hàng thịt để làm sáng tỏ lời thoại trên.
    2. Phân tích mối tương quan đối lập giữa Hồn Trương Ba và xác anh hàng thịt trong vở kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt của Lưu Quang Vũ. Từ đó, chỉ ra những điểm khác nhau cơ bản của hai nhân vật này.

    Trả lời

Viết một bình luận