Có thể rồi sau này khi em lớn lên Những cảm xúc văn chương không giúp em làm ra tiền, cơm, gạo, cá Nhưng mỗi

Có thể rồi sau này khi em lớn lên

Những cảm xúc văn chương không giúp em làm ra tiền, cơm, gạo, cá

Nhưng mỗi khi gặp những Lý Thông gian manh, xảo trá

Lại ước mình có cây búa Thạch Sanh.

Cuộc đời không phải là câu chuyện cổ có cây đèn Aladdin

Để biến những điều ước mơ hiện hình ngay tức khắc.

Cũng chẳng có bà tiên, ông bụt

Để luôn vỗ về hỏi: con khóc tại sao?

Em sẽ hiểu khi người ta cao

Là bởi mình can tâm quỳ xuống.

Sống kiêu hãnh như bông sen trong đầm lầy, nước đọng

Tanh tưởi nào vấy bẩn được sắc hương…

Câu 4. Em rút ra thông điệp ý nghĩa gì cho bản thân từ văn bản trên? Hãy viết ra bằng một đoặn văn ngắn
Viết một bình luận