Em suy nghĩ như thế nào về quan điểm sống ” bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo”

Em suy nghĩ như thế nào về quan điểm sống ” bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo”

1 bình luận về “Em suy nghĩ như thế nào về quan điểm sống ” bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo””

  1. Quan điểm sống “bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo” là một lối sống không tốt. Đây chính là lối sống không thành thật với chính mình, sống gian dối, không tủng thực. Mỗi người khi sinh ra đều có cho mình suy nghĩ và lối sống riêng, nhưng hai thứ đó phải đồng nhất, liên kết với nhau. Mỗi người là khác biệt nên ta cần phải tôn trọng người khác như vậy sẽ được mọi người quý mến.
    Do đó, sống phải đồng nhất, trung thực, không gian dối.
         

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới