khi ấy con cá mang cái chết trong mik ,sực tỉnh phóng vút lên khỏi mặt nước phô hết tầm vóc khổng lồ,vẻ đẹp và sức lực. Ch

khi ấy con cá mang cái chết trong mik ,sực tỉnh phóng vút lên khỏi mặt nước phô hết tầm vóc khổng lồ,vẻ đẹp và sức lực. Chỉ ra biện pháp nghệ thuật và phân tích tác dụng

1 bình luận về “khi ấy con cá mang cái chết trong mik ,sực tỉnh phóng vút lên khỏi mặt nước phô hết tầm vóc khổng lồ,vẻ đẹp và sức lực. Ch”

 1. khi ấy con cá mang cái chết trong mik ,sực tỉnh phóng vút lên khỏi mặt nước phô hết tầm vóc khổng lồ,vẻ đẹp và sức lực.
  ⇒ Biện pháp nghệ thuật đc sử dụng trong câu là : Nói quá và nhân hóa
  Tác dụng : 
     – Làm cho câu văn thêm sinh động ,  làm cho câu văn, câu thơ hoặc thậm chí câu chuyện thêm sức gợi hình, nhấn mạnh cảm xúc và ý muốn của người diễn đạt. 
  @đt
    Điện thoại – Biển cả và tôi ! 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới