qua cuộc đối thoại giữa hồn và xác, em rút ra được những bài học gì ? (Hồn Trương Ba, da hàng thịt)

qua cuộc đối thoại giữa hồn và xác, em rút ra được những bài học gì ? (Hồn Trương Ba, da hàng thịt)

2 bình luận về “qua cuộc đối thoại giữa hồn và xác, em rút ra được những bài học gì ? (Hồn Trương Ba, da hàng thịt)”

  1. Trong cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và da hàng thịt, ta rút ra được những bài học về sự cám dỗ và những giá trị đích thực trong cuộc sống. Hồn Trương Ba nhận ra rằng cuộc đời không chỉ là vật chất và tiền bạc, mà còn có giá trị thực sự trong việc giúp đỡ người khác và đóng góp cho cộng đồng. Bên cạnh đó, câu chuyện cũng nhắc nhở ta về quan hệ giữa bản thân và thân thể, cũng như tầm quan trọng của việc tuân thủ đạo đức và phẩm chất trong cuộc sống.

    Trả lời
  2. Qua cuộc sống đối thoại giữa hồn và xác em rút ra được những bài học là không Cái gì quý trọng hơn cả bạn thân bạn bè mà tiền bạc chỉ là phù du Nếu bạn mê tiền đánh nổi quên cả bản thân người thân nhất trong gia đình hoặc bạn thân của mình thì lúc đó bạn không phải là chính mình vì vậy bạn hãy cố gắng chăm chỉ và luôn nỗ lực để được như bạn mong muốn trong cuộc sống thế nên những sự cám dỗ ấy là những bài học đường đời đầu tiên của bạn để bước lên những con đường chính đáng hơn

    Trả lời

Viết một bình luận