so sánh điểm giống và khác nhau giữa bài người lái đò sông Đà và bài ai đã đặt tên cho dòng sông. xin giải nhanh giù

so sánh điểm giống và khác nhau giữa bài người lái đò sông Đà và bài ai đã đặt tên cho dòng sông.

xin giải nhanh giùm em ạ , em cảm ơnViết một bình luận

Câu hỏi mới