Sống kiêu hãnh như bông sen trong đầm lầy, nước đọng Tanh tưởi nào vấy bẩn được sắc hương… Câu 3.

Sống kiêu hãnh như bông sen trong đầm lầy, nước đọng

Tanh tưởi nào vấy bẩn được sắc hương…

Câu 3. Chỉ ra và phân tích giá trị của hai biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ trên
Viết một bình luận