– Tây Tiến – Việt Bắc – Đất Nước Nhận xét tình cảm mà nhà thơ gửi gắm qua bài thơ

– Tây Tiến

– Việt Bắc

– Đất Nước

Nhận xét tình cảm mà nhà thơ gửi gắm qua bài thơViết một bình luận

Câu hỏi mới