Tìm sự đổi mới trong quan niệm con người của văn học Việt Nam trước và sau 1975 Giúp mình. Cảm ơnn

Tìm sự đổi mới trong quan niệm con người của văn học Việt Nam trước và sau 1975
Giúp mình. Cảm ơnn

1 bình luận về “Tìm sự đổi mới trong quan niệm con người của văn học Việt Nam trước và sau 1975 Giúp mình. Cảm ơnn”

 1. – Cuộc sống trở lại bình thường sau chiến tranh
  – Con người đời thường
  – Ý thức cá nhân thức tỉnh
  – Các giá trị cũ (xã hội, đạo đức, nhân cách) lung lay, rạn nứt
  – Chuẩn giá trị mới chưa thành hình
  – Sự phủ nhận, quay lưng với giá trị truyền thống, tâm lý thực dụng, lối sống
  hưởng thụ, mặt trái của cơ chế thị trường dần được bộc lộ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới