Tìm sự đổi mới trong quan niệm con người của văn học Việt Nam trước và sau 1975. Giúp mình với ạ . Mình cần gấp. Cảm ơn nhiều

Tìm sự đổi mới trong quan niệm con người của văn học Việt Nam trước và sau 1975.
Giúp mình với ạ . Mình cần gấp. Cảm ơn nhiềuuu

1 bình luận về “Tìm sự đổi mới trong quan niệm con người của văn học Việt Nam trước và sau 1975. Giúp mình với ạ . Mình cần gấp. Cảm ơn nhiều”

 1. Thứ nhất, về vấn đề số phận cá nhân và ý thức nhân danh cộng đồng.
  Con người giờ đây không xuất hiện với số phận một gia đình, một dân tộc, một cuộc đời riêng đại diện cho cả dân tộc nữa, cũng không phải những tình cảm được truyền từ đời này qua đời khác.
  Giờ đây “con người vừa là điểm xuất phát, là đối tượng khám phá chủ yếu , cái đích cuối cùng của văn học”. Mỗi con người, mỗi cá thể trong cuộc đời được nhìn nhận có khát vọng riêng, có những só phận, cách ứng xử với thời cuộc hết sức khác nhau. Và họ không nhân danh ai cả, họ không tiêu biểu cho gia đình, dòng tộc hay cộng đồng. Từ đó xuất hiện vấn đề về ý thức cá nhân, bất di bất dịch vấn đề về ý thức cá nhân này sẽ không thể vượt ra khỏi sự thức tỉnh ý thức về nhân bản. Vì viết về cá nhân mà không dựa trên nhân bản, viết hướng về con người,  viết cho con người, vì con người thì sẽ dẫn đến những tác phẩm mang tính lệch lạc.
  Thứ hai, con người được đặt trong thử thách, được nhìn dưới con mắt đa chiều, ở vị thế khác nhau và trong những mối quan hệ khác nhau như: con người với thiên nhiên, con người với lịch sử, con người với dòng tộc, với những người khác và với chính mình.
  Đáng chú ý là con người với mối quan hệ với thiên nhiên. Quen thuộc hơn với thuật ngữ, phê bình sinh thái, cái văn học nói về sự phê bình dựa trên những yếu tố văn học, những chi tiết, lát cắt của văn học liên quan đến văn học giữa con người và thiên nhiên đặc biệt trong truyện Nguyễn Huy Thiệp, con người với thiên nhiên, con người ứng xử với thiên nhiên, con người bộc lộ nhiều phương diện đa chiều.
  Thứ ba, con người được khám phá, soi chiếu ở nhiều bình diện và nhiều tầng bậc: “con người vô thức, ý thức, bản năng, cụ thể, cá biệt, phổ quát, con người đa diện, đa trị, lưỡng phân,….”.Đặc biệt trong con người có sự đan xen giữa “cao cả và tầm thường”, “ánh sáng và bóng tối”, “thiên thần và ác quỷ”, “rồng phượng và rắn rết”,…
  Thứ tứ, vấn đề về cái tôi trước 1945 là cái tôi trữ tình sử thi, cái tôi cộng đồng và sự biến đổi cái tôi sau năm 1975 là cái tôi cá nhân với những ý thức riêng biệt.
  Thứ năm, Tư tưởng nhân bản là hạt nhân của quan niệm về con người. Con người bây giờ rất phức tạp bởi con người có thể mang rất nhiều bộ mặt khác nhau, sống nhiều cuộc đời khác nhau.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới