Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bài suy nghĩ của anh chị về câu nói Vượt lên chính mình là dấu hiệu nhân cách văn hoá của

Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bài suy nghĩ của anh chị về câu nói Vượt lên chính mình là dấu hiệu nhân cách văn hoá của con người Việt Nam hiện đại
Mình đăng cần gấp vào 1h ngày mai nên mọi người giúp mình với ạ huhuViết một bình luận

Câu hỏi mới