1. Em hãy kể lại một việc bố mẹ đã làm để chăm sóc em. Gợi ý: – Việc đó là việc gì ? – Bố mẹ đã chăm sóc em như thế nào? – Em

1. Em hãy kể lại một việc bố mẹ đã làm để chăm sóc em.
Gợi ý:
– Việc đó là việc gì ?
– Bố mẹ đã chăm sóc em như thế nào?
– Em sẽ làm gì để đền đáp công ơn của bố mẹ?
2. Điền ch/tr vào chỗ trống:
Trong ẻo, òn trĩnh, ập chững, chỏng ơ, ơ trọi, e chở, úm chím, ẻ trung, chen úc, ải chuốt, .ạm trổ, ống trải.Viết một bình luận

Câu hỏi mới