đặt câu chứa vần ân. nhanh giúp ạ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

đặt câu chứa vần ân. nhanh giúp ạ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

2 bình luận về “đặt câu chứa vần ân. nhanh giúp ạ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;”

  1. – Thoạt tiên nghe được vấn đề giữa hai người họ, tôi tần ngần không biết nói ra sao.
    -> Tiếng chứa vần “ân”: tần ngần, vấn

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới