Câu”Tiết học vui quá”thể hiện cảm súc gì?Cuối câu đó có dấu câu gì?

Câu”Tiết học vui quá”thể hiện cảm súc gì?Cuối câu đó có dấu câu gì?

2 bình luận về “Câu”Tiết học vui quá”thể hiện cảm súc gì?Cuối câu đó có dấu câu gì?”

  1. Câu tiết học vui quá có cảm xúc rằng người biết cảm thấy tiết học đó thật hài hước, thú vị và vui. Cuối câu đó có dấu đóng ngoặc kép

    Trả lời
  2. + Thể hiện cảm xúc vui mừng.
    – Từ ”quá” đã bộc lộ cảm xúc vui mừng.
    + Cuối câu đó có dấu chấm than (!)

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới