Đặt câu hỏi A : buổi sáng , Bác hồ đi dạo trong vườn. B: cá bơi từng đàn dưới sông.

Đặt câu hỏi

A : buổi sáng , Bác hồ đi dạo trong vườn.

B: cá bơi từng đàn dưới sông.

2 bình luận về “Đặt câu hỏi A : buổi sáng , Bác hồ đi dạo trong vườn. B: cá bơi từng đàn dưới sông.”

Viết một bình luận