Ghi lại những từ chỉ hoạt động trong câu sau mỗi lần Chú ta bốc lên đứng ở cạnh tranh lũ gà chíp em út lại tỏ vẻ thán phục

Ghi lại những từ chỉ hoạt động trong câu sau mỗi lần Chú ta bốc lên đứng ở cạnh tranh lũ gà chíp em út lại tỏ vẻ thán phục lắm

2 bình luận về “Ghi lại những từ chỉ hoạt động trong câu sau mỗi lần Chú ta bốc lên đứng ở cạnh tranh lũ gà chíp em út lại tỏ vẻ thán phục”

  1. Sau mỗi lần Chú ta bốc lên đứng ở cạnh tranh lũ gà chíp em út lại tỏ vẻ thán phục lắm.
    => những từ chỉ hoạt động là:
    -> bốc lên, đứng, cạnh tranh.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới