Mỗi hình vẽ đẹp mỗi đường kẻ thẳng tắp là niềm vui chung của cả ba các từ ngữ nào chỉ hoạt động

Mỗi hình vẽ đẹp mỗi đường kẻ thẳng tắp là niềm vui chung của cả ba các từ ngữ nào chỉ hoạt độngViết một bình luận

Câu hỏi mới