Tiếng “thanh” có thể ghép được với những tiếng nào dưới đây để tạo thành từ? A. lí, vắng, hiền B. lọc, đồng, ngả C. âm, long

Tiếng “thanh” có thể ghép được với những tiếng nào dưới đây để tạo thành từ?
A. lí, vắng, hiền
B. lọc, đồng, ngả
C. âm, long, tra
D.điệu, mảnh, thươngViết một bình luận

Câu hỏi mới