Câu thơ Hai bàn tay em Như hoa đầu cành tác giả đã dùng biện pháp nghệ thuật gì? a. Nhân hóa b. So sánh c. Biện pháp khác

Câu thơ Hai bàn tay em Như hoa đầu cành tác giả đã dùng biện pháp nghệ thuật gì?
a. Nhân hóa
b. So sánh
c. Biện pháp khácViết một bình luận

Câu hỏi mới