Chiếc bút chì mới đẹp làm sao! Có phải là câu cảm không vậy?

Chiếc bút chì mới đẹp làm sao! Có phải là câu cảm không vậy?Viết một bình luận

Câu hỏi mới