Em hãy gạch chân vào những từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau:Châu chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng

Em hãy gạch chân vào những từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau:Châu chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giữa đôi càng:- Một ngày tuyệt đẹp!

2 bình luận về “Em hãy gạch chân vào những từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau:Châu chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng”

  1. Châu chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giữa đôi càng:
    – Một ngày tuyệt đẹp!
    Những từ chỉ hoạt động là : nhảy, chìa, phơi, búng, cọ

    Trả lời

Viết một bình luận