gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hơi khi nào ? ban sáng,lộc cây vừa mới nhú.Lá non còn cuộn tròn trong búp,chỉ hơi hé nở.Đến

gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hơi khi nào ?
ban sáng,lộc cây vừa mới nhú.Lá non còn cuộn tròn trong búp,chỉ hơi hé nở.Đến trưa,lá đẫ xòe tung.sáng hôm sau, lá đã xanh đậm lẫn vào màu xanh bình thường .

2 bình luận về “gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hơi khi nào ? ban sáng,lộc cây vừa mới nhú.Lá non còn cuộn tròn trong búp,chỉ hơi hé nở.Đến”

 1. $#khoanguyen045$
  Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hơi khi nào?
  Ban sáng, lộc cây vừa mới nhú. Lá non còn cuộn tròn trong búp, chỉ hơi hé nở. Đến trưa, lá đã xòe tung. Sáng hôm sau, lá đã xanh đậm lẫn vào màu xanh bình thường.
  -> $\text{ Ta gạch:}$
  + Ban sáng
  + Đến trưa
  + Sáng hôm sau
  *** $\text{ Ta thử:}$
  Khi nào lộc cây vừa mới nhú?
  – Lá đã xòe tung khi nào?
  – Lá đã xanh đậm lẫn vào màu xanh bình thường khi nào?

  Trả lời
 2. Ban sáng, lộc cây vừa mới nhú. Lá non còn cuộn tròn trong búp, chỉ hơi hé nở. Đến trưa, lá đã xòe tung. Sáng hôm sau, lá đã xanh đẫm lẫn vào màu xanh bình thường.

  Trả lời

Viết một bình luận