Nhạc sĩ nào đã sáng tác bài hát “Cùng nhau ta đi lên” (Đội ca)? Văn Cao Mộng Lân Phong Nhã Phạm Tuyên

Nhạc sĩ nào đã sáng tác bài hát “Cùng nhau ta đi lên” (Đội ca)?
Văn Cao Mộng Lân Phong Nhã Phạm Tuyên

2 bình luận về “Nhạc sĩ nào đã sáng tác bài hát “Cùng nhau ta đi lên” (Đội ca)? Văn Cao Mộng Lân Phong Nhã Phạm Tuyên”

 1. Nhạc sĩ đã sáng tác bài hát “Cùng nhau ta đi lên” (Đội ca) là :
  + Phong Nhã  
  + Đã sáng tác vào năm 1950 
  Tìm hiểu thêm :
  +Ngày tháng năm sinh: 4 tháng 4 1924
  +Ngày mất: 28 tháng 3, 2020
  +Tên đầy đủ: Nguyễn Văn Tường
  $\textit{#yun}$

  Trả lời

Viết một bình luận