1. Đặt một câu theo mẫu câu Ai thế nào ? Để miêu tả buổi sáng mùa xuân . 2. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp _

1. Đặt một câu theo mẫu câu Ai thế nào ? Để miêu tả buổi sáng mùa xuân .

2. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp

_ Sau cơn mưa cây cối trở nên xanh tươi mượt mà

3. Gạch dưới sự vật được so sánh trong câu sau :

– Mỗi một gia đình như một tiểu vương quốc trong đất nước của xã hội con người

5. Bộ phận in đậm. Trong câu : Bày chim RẤT ĐÔNG,ĐEN ĐẶC CẢ TRỜI . trả lời câu hỏi

A con gì

B làm gì

C thế nào

6. Trong cuộc sống , em đã từng làm điều gì chưa đúng ?Em đã sữa chữa điều đó như thế nào ?

7.các từ in đậm và nghiêng trong câu sau là từ chỉ gì ? Vạc nhận đường rất TÀI : bao giờ chúng cũng về ĐÚNG tổ của mình giữa trăm ngàn tổ KHÁC trên những vòm cây TỐI ĐEn

A từ chỉ sự vật

B từ chỉ hoạt động

C từ chỉ đặc điểmViết một bình luận

Câu hỏi mới