Đặt câu hỏi theo mẫu câu Ai thế nào ? Để miêu tả về một buổi sáng mùa xuân

Đặt câu hỏi theo mẫu câu Ai thế nào ? Để miêu tả về một buổi sáng mùa xuânViết một bình luận

Câu hỏi mới