Em hãy dấu hai chấm vào đâu trong đoạn trích sau dưới tầm cánh chú chuồn bấy giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió là bơ

Em hãy dấu hai chấm vào đâu trong đoạn trích sau dưới tầm cánh chú chuồn bấy giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ ,dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi

2 bình luận về “Em hãy dấu hai chấm vào đâu trong đoạn trích sau dưới tầm cánh chú chuồn bấy giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió là bơ”

 1. \text{#A}
  Dưới tầm cánh chú chuồn bấy giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh . Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra : Cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ , dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi .
  $=>$ Tác dụng : Dùng để liệt kê các sự vật , sự việc

  Trả lời
 2. – Dưới tầm cánh chú là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặp cỏ ; dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. 
  – Dấu hai chấm ở trên dùng để liệt kê các cảnh tuyệt đẹp của đất nước ta hiện ra.
  $#Sano$ 

  Trả lời

Viết một bình luận