Sắp xếp thành câu có nghĩa : a) KHU / RỪNG / XUỐNG / Ở / HẲN / KHUẤT / ĐÃ / MẢNH / LƯNG / SAU / TRĂNG. / b) CHƯA / THẾ / ĐÂU

Sắp xếp thành câu có nghĩa :
a) KHU / RỪNG / XUỐNG / Ở / HẲN / KHUẤT / ĐÃ / MẢNH / LƯNG / SAU / TRĂNG. /
b) CHƯA / THẾ / ĐÂU / ẤY / HẮN / MÀ / VỪA / CŨNG / LÒNG./

2 bình luận về “Sắp xếp thành câu có nghĩa : a) KHU / RỪNG / XUỐNG / Ở / HẲN / KHUẤT / ĐÃ / MẢNH / LƯNG / SAU / TRĂNG. / b) CHƯA / THẾ / ĐÂU”

 1.   Sắp xếp thành câu có nghĩa :
  a) KHU / RỪNG / XUỐNG / Ở / HẲN / KHUẤT / ĐÃ / MẢNH / LƯNG / SAU / TRĂNG. /
  Trả lời: ->  Mảnh trăng đã khuất hẳn xuống khu rừng ở sau lưng.
  b) CHƯA / THẾ / ĐÂU / ẤY / HẮN / MÀ / VỪA / CŨNG / LÒNG./
  Trả lời: ->  Ấy thế mà hắn cũng chưa vừa lòng đâu. 
  $#anhtrankim15$
  $#Gấu$

  Trả lời
 2. @ a) KHU / RỪNG / XUỐNG / Ở / HẲN / KHUẤT / ĐÃ / MẢNH / LƯNG / SAU / TRĂNG. 
  -> Mảnh trăng đã khuất hẳn xuống khu rừng ở sau lưng.
  @ b) CHƯA / THẾ / ĐÂU / ẤY / HẮN / MÀ / VỪA / CŨNG / LÒNG.
  -> Ấy thế mà hắn cũng chưa vừa lòng đâu.
  color{black}{#Mưa}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới