Thân thì nhỏ bé tí ti Lại thêm dẫn một bạnđi theo cùng Mũi nhọn, em chăm nhất vùng May quần, vá áo cần dùng đến em.

Thân thì nhỏ bé tí ti
Lại thêm dẫn một bạnđi theo cùng
Mũi nhọn, em chăm nhất vùng
May quần, vá áo cần dùng đến em.Viết một bình luận

Câu hỏi mới