tìm từ chỉ sự vật và hoạt động trong câu thơ sau Mùa thu của em rước đèn họp bạn Hộ

tìm từ chỉ sự vật và hoạt động trong câu thơ sau
Mùa thu của em
rước đèn họp bạn
Hội rằm tháng tám

Ngôi trường thân quen
lật trang vở mới
bạn thầy mong đợi
em vào mùa thu

2 bình luận về “tìm từ chỉ sự vật và hoạt động trong câu thơ sau Mùa thu của em rước đèn họp bạn Hộ”

  1. – từ chỉ sự vật: mùa thu, đèn, hội rằm, ngôi trường, trang vở mới
    – từ chỉ hoạt động: rước đèn, họp bạn, lật trang vở, mong đợi, vào mùa thu

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới