Từ nào khác so với các từ còn lại ? A. Toán học B. Sinh học C. Hoá học D. Khoa học

Từ nào khác so với các từ còn lại ?
A. Toán học
B. Sinh học
C. Hoá học
D. Khoa học

2 bình luận về “Từ nào khác so với các từ còn lại ? A. Toán học B. Sinh học C. Hoá học D. Khoa học”

  1. – Chọn : A . Toán học
    Từ khác loại ở đây là Toán học bởi vì môn Sinh học , Hóa học , Khoa học đều chỉ các phần trong môn khoa học tự nhiên

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới