viết 2-3 kể về sự việc em đã khiến bố mẹ phiền lòng

viết 2-3 kể về sự việc em đã khiến bố mẹ phiền lòng

2 bình luận về “viết 2-3 kể về sự việc em đã khiến bố mẹ phiền lòng”

 1. sự việc em đã khiến bố mẹ phiền lòng
  + chơi game khi bố mẹ không cho phép
  + bị điểm kém 
  + đánh nhau
  + tai nạn hoặc bị bắt nạt
  + hỗn , láo , không lễ phép với người lớn
  xin hay nhất

  Trả lời

Viết một bình luận