1. Chỉ có loài cây xương rồng là có thể mọc lên từ nơi sỏi cát nóng bỏng và hoang vu ấy. Câu trên có mấy tính từ? Ghi lại

1. Chỉ có loài cây xương rồng là có thể mọc lên từ nơi sỏi cát nóng bỏng và hoang vu ấy.
Câu trên có mấy tính từ? Ghi lại những tính từ đó
Câu 2. Cậu suốt ngày bỏ nhà đi theo những đám cờ bạc và rượu chè bê tha.
Câu kể trên dùng để:.
Câu 3. Chọn và ghi lại dòng chỉ gồm từ láy?
vắng lặng, lỗi lầm, ngẩn ngơ, lang thang
lất phất, đung đưa, cằn cỗi, nết na
nhỏ nhẹ, hầu hạ, nhè nhẹ, bịn rịn
đung đưa, loang loáng, bịn rịn, nóng bỏng
Câu 10. Viết một câu hỏi để tỏ thái độ khen (hoặc chê).Viết một bình luận

Câu hỏi mới