12. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống : ước mơ, mơ mộng, mơ màng, ước a. .gì có đôi cánh để bay về nhà. b. Tuổi trẻ hay ..

12. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống : ước mơ, mơ mộng, mơ màng, ước
a. .gì có đôi cánh để bay về nhà.
b. Tuổi trẻ hay ..
c. Nam ..trở thành phi công vũ trụ.
d. Vừa chợp mắt, Lan bỗng .nghe tiếng hát.
13. Gạch bỏ các từ ngữ không cùng nhóm nghĩa trong dãy từ sau:
Cưu mang, san sẻ, che chắn, giúp đỡ, đoàn kết, hiền lành, nhân ái, có hậu.
14. Em hãy tìm danh từ, động từ trong đoạn văn sau:
Ong xanh đảo quanh một lượt, thăm dò, rồi nhanh nhẹn xông vào cửa tổ dùng răng và chân bới đất. Những hạt đất vụn do dế đùn lên bị hất ra ngoài. Ong ngoạm, rứt, lôi ra một túm lá tươi. Thế là cửa đã mở.
Danh từ Động từ

15. Phân loại những từ sau để viết vào cột cho phù hợp:
Săn bắn, muông thú, mưa gió, đu đủ, chôm chôm , tươi tắn, tươi tỉnh, tốt đẹp, đẹp đẽ, đền đáp, tròn xoe, xinh xẻo, phẳng lặng, nhanh nhạy.
Từ láy Từ ghép

16. Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi khi nào?
a. Mùa xuân, trong vườn nhà em, trăm hoa đua nở.
a. Thu đến, những quả hồng chín trông như những chùm đèn lồng treo lơ lửng.
b. Đông sang, những đàn chim lũ lượt bay về phương Nam tránh rét
17. Tìm từ cùng nghĩa và trái nghĩa với từ “trung thực”.
…………………………………………………………………………………………………………………
Đặt câu với 1 từ vừa tìm được.
……………………………………………………………………………………………………………………..
18. Điền r/d/gi
Nhảy ây múa ối
eo hạt vòi ồng
đu ây ám ỗ
đại ương rong uổi
dạt ào ải toán

2 bình luận về “12. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống : ước mơ, mơ mộng, mơ màng, ước a. .gì có đôi cánh để bay về nhà. b. Tuổi trẻ hay ..”

 1. 12. a. Ước gì có đôi cánh để bay về nhà.
        b. Tuổi trẻ hay mơ mộng
        c. Nam ước mơ trở thành phi công vũ trụ.
        d. Vừa chợp mắt, Lan bỗng mơ màng nghe tiếng hát.
  13. Cưu mang, san sẻ, che chắn, giúp đỡ, đoàn kết, hiền lành, nhân ái, có hậu.
  14. Ong xanh đảo quanh một lượt, thăm dò, rồi nhanh nhẹn xông vào cửa tổ dùng răng và chân bới đất. Những hạt đất vụn do dế đùn lên bị hất ra ngoài. Ong ngoạm, rứt, lôi ra một túm lá tươi. Thế là cửa đã mở.
  – Danh từ: ong xanh, hạt đất.
  Động từ: đảo quanh, thăm dò, xông vào, bới, hất, ngoạm, lôi.
  15. Săn bắn, muông thú, mưa gió, đu đủ, chôm chôm , tươi tắn, tươi tỉnh, tốt đẹp, đẹp đẽ, đền đáp, tròn xoe, xinh xẻo, phẳng lặng, nhanh nhạy.
  Từ láy:                                              Từ ghép: 
  chôm chôm                                  săn bắn, phẳng lặng
  tươi tắn                                        muông thú, tươi tỉnh
  đẹp đẽ                                         mưa gió, tốt đẹp 
  xinh xẻo                                       đu đủ, đền đáp
  nhanh nhạy                                  tròn xoe
  16.
  a. Mùa xuân, trong vườn nhà em, trăm hoa đua nở.
  a. Thu đến, những quả hồng chín trông như những chùm đèn lồng treo lơ lửng.
  b. Đông sang, những đàn chim lũ lượt bay về phương Nam tránh rét.
  17.
  – Từ đồng nghĩa với từ “trung thực”: thật thà, thẳng thắn, ngay thật, chính trực…
  – Câu: Thật thà là phẩm chất không thể thiếu ở mỗi người.
  -Từ trái nghĩa với từ “trung thực”:  dối trá, gian dối,  lừa dối, gian lận, gian xảo, gian trá, lừa bịp, lừa đảo…
  – Câu: Bạn T gian ận trong bài kiểm tra.
  18. Điền r/d/gi
  Nhảy dây
  múa rối
  gieo hạt
  vòi rồng
  đu dây
  cám dỗ
  đại dương
  rong ruổi
  dạt dào
  giải toán
  #toiyeuhl

  Trả lời
 2. $\\$12.
  $\\$a, Ước gì có đôi cánh để bay về nhà.
  $\\$b, Tuổi trẻ hay mơ mộng
  $\\$c, Nam ước mơ trở thành phi công vũ trụ.
  $\\$d, Vừa chợp mắt, Lan bỗng mơ màng nghe tiếng hát.
  $\\$13.
  $\\$⇒ Các từ không cùng ngóm là:  đoàn kết, hiền lành, nhân ái, có hậu.
  $\\$14.
  $\\$⇒ Danh từ: ong xanh, hạt đất.
  $\\$⇒ Động từ: đảo quanh, thăm dò, xông vào, bới, hất, ngoạm, lôi.
  $\\$*** Lý thuyết:
  $\\$1) Danh từ là những từ chỉ sự vật, con vật, đồ vật, cây cối, con người, hiện tượng, thiên tai, trìu tượng, đơn vị.
  $\\$VD: một, hai, ba, những, cái, chiếc, con mèo, cây bàng, cô giáo, mưa, gió, cuộc sống,…
  $\\$2) Động từ là các từ chỉ hành động, trạng thái.
  $\\$VD: buồn, vui, chạy, đứng,…
  $\\$15. Săn bắn, muông thú, mưa gió, đu đủ, chôm chôm , tươi tắn, tươi tỉnh, tốt đẹp, đẹp đẽ, đền đáp, tròn xoe, xinh xẻo, phẳng lặng, nhanh nhạy.
  $\\$@ Từ láy:                                              
  $\\$+) chôm chôm                                  
  $\\$+) tươi tắn                                        
  $\\$+) đẹp đẽ                                        
  $\\$+) xinh xẻo                                       
  $\\$+) nhanh nhạy         
  $\\$@ Từ ghép:
  $\\$+)  tròn xoe
  $\\$+) săn bắn
  $\\$+) phẳng lặng
  $\\$+) muông thú
  $\\$+) tươi tỉnh
  $\\$+) tốt đẹp
  $\\$+) đu đủ
  $\\$+) đền đáp
  $\\$+) mưa gió
  $\\$*** Lý thuyết:
  $\\$1) Từ ghép
  $\\$⇒ Từ ghép là từ có cả 2 tiếng đều có nghĩa và có liên quan tới nhau tạo thành
  $\\$2) Từ láy
  $\\$⇒ Từ láy là từ có 1 tiếng có nghĩa còn 1 tiếng còn lại bổ nghĩa, vần âm, vần với tiếng còn lại.
  $\\$16.
  $\\$a, Mùa xuân, trong vườn nhà em, trăm hoa đua nở.
  $\\$b, Thu đến, những quả hồng chín trông như những chùm đèn lồng treo lơ lửng.
  $\\$c, Đông sang, những đàn chim lũ lượt bay về phương Nam tránh rét.
  $\\$⇒ TN chỉ thời gian trả lời cho câu hỏi “Khi nào?”
  $\\$17.
  $\\$⇒ Từ đồng nghĩa với từ “trung thực”: thật thà, ngay thẳng, thẳng thắn, ngay thật, chính trực.
  $\\$⇒  Đặt câu:
  $\\$+) Thật thà là một phẩm chất tốt đẹp, không chỉ đánh giá lên một con người có đạo đức mà lại còn nhận được nhiều sự tin tưởng, sự ủng hộ của mọi người.
  $\\$+) Cô giáo dạy chúng em là phải luôn thật ngay thẳng với cha mẹ, gia đình, thầy cô và mọi người xung quanh.
  $\\$+) Chị em rất chính trực.
  $\\$⇒ Từ trái nghĩa với từ “trung thực”:  gian dối, gian xảo, lừa đảo, nói dối.
  $\\$⇒ Đặt câu:
  $\\$+) Anh ấy rất gian xảo.
  $\\$+) Những kẻ buôn bán trái phép là những người lừa đảo.
  $\\$18.
  $\\$⇒ nhảy dây
  $\\$⇒ múa rối
  $\\$⇒ gieo hạt
  $\\$⇒ vòi rồng
  $\\$⇒ đu dây
  $\\$⇒ cám d
  $\\$⇒ đại dương
  $\\$⇒ rong ruổi
  $\\$⇒ dạt dào
  $\\$⇒ giải toán

  color{lightblue}[#Egg]

  Trả lời

Viết một bình luận