3. tìm từ a, đồng ngĩa với : thông minh , dũng cảm , bác sĩ b, trái ngĩa với : can dạ , nhanh nhẹn

3. tìm từ
a, đồng ngĩa với : thông minh , dũng cảm , bác sĩ
b, trái ngĩa với : can dạ , nhanh nhẹn

2 bình luận về “3. tìm từ a, đồng ngĩa với : thông minh , dũng cảm , bác sĩ b, trái ngĩa với : can dạ , nhanh nhẹn”

 1. a) Đồng nghĩa thông minh: sáng dạ, sáng ý,…
  Đồng nghĩa với dũng cảm : Gan dạ,anh hùng,anh dũng, can đảm,…
  Đồng nghĩa với bác sĩ : Người cứu chữa,thầy thuốc,…
  b) Trái nghĩa can dạ: hèn nhát,nhút nhát,…
  Trái nghĩa vái nhanh nhẹn: chậm chạm, lề mề,…
  ĐÂY NHÉ CHÚC EM HỌC TỐT
  Xin hay nhất 

  Trả lời
 2. a) thông minh = sáng rạ.
      dũng cảm = gan rạ.
      bác sĩ = thầy thuốc.
  b) (can rạ) phải là gan rạ nha sai rồi
  gan rạ ≤ hèn nhát.
  nhanh nhẹn ≤ chậm chạp.
  chú thích:
  ≤ là trái nghĩa, = là cùng nghĩa.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới