(4) bố giúp trẻ những gì? (Đọc khổ thơ 4). (5) Thầy giáo giúp trẻ những gì? (6) Theo em, ý nghĩa của bài thơ này là gì? a. Tr

(4) bố giúp trẻ những gì? (Đọc khổ thơ 4).
(5) Thầy giáo giúp trẻ những gì?
(6) Theo em, ý nghĩa của bài thơ này là gì?
a. Trước khi có trẻ con, trái đất không hề có cỏ cây.
b. Khi mới được sinh ra, mắt trẻ em chưa nhìn thấy gì.
c. Những điều tốt đẹp nhất trên đời đều dành cho trẻ em.
d. Trẻ em cần đọc những câu chuyện về loài người.
đọc bài chuyện cổ tích về loài người
giúp vói mnViết một bình luận

Câu hỏi mới