a.Đất nước Việt Nam suốt bao nhiêu năm vẫn..vượt qua những cuộc chiến tranh gian khổ b.Dòng sông quê hương chảy..và nên thơ Đ

a.Đất nước Việt Nam suốt bao nhiêu năm vẫn..vượt qua những cuộc chiến tranh gian khổ
b.Dòng sông quê hương chảy..và nên thơ
Đề bài: tìm các tính từ thích hợp để điền vào chỗ trống

2 bình luận về “a.Đất nước Việt Nam suốt bao nhiêu năm vẫn..vượt qua những cuộc chiến tranh gian khổ b.Dòng sông quê hương chảy..và nên thơ Đ”

 1. a) Đất nước Việt Nam suốt bao nhiêu năm vẫn cố gắng vượt qua những cuộc chiến tranh gian khổ
  b) Dòng sông quê hương chảy hiền hòa và nên thơ
  color{pink}{@ P i ee}

  Trả lời
 2. #thv
  a, Đất nước Việt Nam suốt bao nhiêu năm vẫn cố gắng vượt qua những cuộc chiến tranh gian khổ.
  b, Dòng sông quê hương chảy hiền hòa và nên thơ.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới