Bài 1 : Cho một số từ sau Thật thà , vui mừng , chăm chỉ , bạn học , đẹp đẽ , gắn bó , bạn đường , ngoan ngoãn , giúp đỡ , b

Bài 1 : Cho một số từ sau
Thật thà , vui mừng , chăm chỉ , bạn học , đẹp đẽ , gắn bó , bạn đường , ngoan ngoãn , giúp đỡ , bạn đọc , khó khăn , hư hỏng , bạn bè .
Hãy xếp các từ trên vào 3 nhóm :
– Từ tổng hợp :
– Từ phân loại :
– Từ láy :
Bài 2 : Đặt câu hỏi phù hợp cho tình huống sau :
a) Có một phần bài học em chưa hiểu , em muốn nhờ bạn giải hộ .
b) Trong cửa hàng bán đồ chơi , em muốn cô bán hàng xem con gấu bông .
c) Em bé của em rất đáng yêu , em muốn ken em mình .
d) Em đánh vỡ lọ hoa , em tự trách mình bằng một câu hỏi .Viết một bình luận

Câu hỏi mới