Bài 1 Tìm tính từ trong 3 câu sau : 1 Cơm nếp , Nhảy xà 2 Đua xe , Chạy bộ 3 Màu tím , Màu đỏ Bài 2 giải đố Hoa gì màu đỏ tươ

Bài 1 Tìm tính từ trong 3 câu sau :
1 Cơm nếp , Nhảy xà
2 Đua xe , Chạy bộ
3 Màu tím , Màu đỏ
Bài 2 giải đố
Hoa gì màu đỏ tươi thắm
Xin tặng cô thầy vào ngày 20/11
Là hoa gì ?Viết một bình luận