bài 4: Xác định thành phần của câu: a) mấy chú dế bị sặc nước , loạng choạng bò ra khỏi tổ. b) mấy chú dế bị sặc nước loạng c

bài 4: Xác định thành phần của câu:
a) mấy chú dế bị sặc nước , loạng choạng bò ra khỏi tổ.
b) mấy chú dế bị sặc nước loạng choạng bò ra khỏi tổ.
c) chim hót líu lo. Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa,phảng phất khắp rừng.
d) sách vở của con là vũ khí. Lớp học của con là chiến trường.
( Nếu ai để ý sẽ khác nhau ở dấu phẩy câu a và b)

2 bình luận về “bài 4: Xác định thành phần của câu: a) mấy chú dế bị sặc nước , loạng choạng bò ra khỏi tổ. b) mấy chú dế bị sặc nước loạng c”

 1. a) mấy chú dế/ bị sặc nước , loạng choạng bò ra khỏi tổ.
  b) mấy chú dế bị sặc nước/ loạng choạng bò ra khỏi tổ.
  c) chim/ hót líu lo. Nắng/ bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió/ đưa mùi hương ngọt lan xa,phảng phất khắp rừng.
  d) sách vở của con/ là vũ khí.Lớp học của con/là chiến trường. ( Nếu ai để ý sẽ khác nhau ở dấu phẩy câu a và b)
  IN đậm là CN 
  IN nghiêng là VN

  Trả lời
 2. a) Mấy chú dế bị sặc nước , loạng choạng bò ra khỏi tổ.
  + Chủ ngữ: Mấy chú dế
  + Vị ngữ: bị sặc nước  loạng choạng bò ra khỏi tổ
  b) Mấy chú dế bị sặc nước loạng choạng bò ra khỏi tổ.
  + Chủ ngữ: Mấy chú dế bị sặc nước
  + Vị ngữ : loạng choạng bò ra khỏi tổ.
  Cụm danh từ đóng vai trò làm chủ ngữ: Mấy chú dế bị sặc nước
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{Phụ trước}&\text{Trung tâm}&\text{Phụ sau}\\\hline \text{Mấy}&\text{chú dế}&\text{bị sặc nước }\\\hline \end{array}
  c) Chim hót líu lo.
  + Chủ ngữ: Chim
  + Vị ngữ: hót líu lo
  Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất.
  + Chủ ngữ: Nắng
  + Vị ngữ: bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất
  Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng.
  + Chủ ngữ: Gió
  + Vị ngữ: đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng
  d) Sách vở của con là vũ khí.
  + Chủ ngữ: Sách vở của con
  + Vị ngữ: là vũ khí
  Lớp học của con là chiến trường.
  + Chủ ngữ: Lớp học của con
  + Vị ngữ: là chiến trường

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới