Bởi vì, một khi đã khiến người khác tổn thương, dù con có nói lời xin lỗi đi chăng nữa, những vết sẹo cũng chẳng hề biến mất.

Bởi vì, một khi đã khiến người khác tổn thương, dù con có nói lời xin lỗi đi chăng nữa, những vết sẹo cũng chẳng hề biến mất.
– từ những vết sẹo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển v ạViết một bình luận

Câu hỏi mới