cá/Mắt/huy/dặm/muôn/hoàng/phơi.

cá/Mắt/huy/dặm/muôn/hoàng/phơi.

2 bình luận về “cá/Mắt/huy/dặm/muôn/hoàng/phơi.”

  1. => Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.
     ”Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi” là một trong hai câu thơ trong bài ”Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận. Nó gợi cho ta hình ảnh những mắt cá nhỏ đang trở nên huy hoàng dưới ánh rạng đông cùng với niềm vui hân hoan của những người đánh bắt cá.

    Trả lời

Viết một bình luận