Câu 1: Câu ” Mưa phùn khiến những chân mạ gieo muộn nảy xanh lá mạ”. có mấy động từ? A. 3 động từ (đó là các từ:………….

Câu 1: Câu ” Mưa phùn khiến những chân mạ gieo muộn nảy xanh lá mạ”. có mấy động từ?
A. 3 động từ (đó là các từ:……………..)
B. 4 động từ (đó là các từ:……………..)
C. 5 động từ (đó là các từ:……………..)
Câu 2: Em hãy viết 1-2 câu nêu cảm nhận của em khi mùa xuân đang về trên quê hương mình.
-Giúp mình với ạ! (Ai trả lời đúng mình sẽ vote 5 sao + tim)Viết một bình luận

Câu hỏi mới