cấu 1Đoạn thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? “Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ Như tiếng thác dội về Như

cấu 1Đoạn thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
“Đã có ai lắng nghe
Tiếng mưa trong rừng cọ
Như tiếng thác dội về
Như ào ào trận gió.”
(Nguyễn Viết Bình)
1So sánh 2Nhân hoá 3Nhân hoá và điệp ngữ 4Nhân hoá và so sánh
câu 2Từ nào dưới đây có nghĩa là “phổ biến, giải thích rộng rãi để thuyết phục mọi người tán thành, ủng hộ”?
1tuyên truyền 2san sẻ 3dạy bảo 4căn dặn
câu 3Đáp án nào dưới đây viết đúng tên người, tên địa lí nước ngoài?
1Tô-ki-ô, Bồ Đào Nha 2Ita-lia, Ấn độ 3Bạch Cư Dị, niagara 4Bắc kinh, Khổng tử
câu 4Đoạn thơ dưới đây có bao nhiêu từ láy?
“Chú bé loắt choắt
Các xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh.”
(Tố Hữu)
1 từ 3 từ 4 từ 2 từViết một bình luận

Câu hỏi mới