Câu 2. Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau: a. Trong nhà, mọi người đều yêu thương nhau. b. Chúng em đang chơi trò trốn tìm

Câu 2. Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:
a. Trong nhà, mọi người đều yêu thương nhau.
b. Chúng em đang chơi trò trốn tìm.
c. Em rất ngưỡng mộ các chú bộ đội, công an.
d. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ

2 bình luận về “Câu 2. Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau: a. Trong nhà, mọi người đều yêu thương nhau. b. Chúng em đang chơi trò trốn tìm”

 1. a.Trong nhà, mọi người đều yêu thương nhau.
  Ai đều yêu thương nhau=> Mọi người 
  – Chủ ngữ: mọi người
  Mọi người như thế nào=> đều yêu thương nhau
  – Vị ngữ: đều yêu thương nha
  b.Chúng em đang chơi trò trốn tìm.
  – Chủ ngữ: chúng em
  Ai đang chơi trò trốn tìm => Chúng em
  – Vị ngữ : đang chơi trốn tìm
  Chúng em đang làm gì => đang chơi trò trốn tìm.
  c.Em rất ngưỡng mộ các chú bộ đội, công an.
  – Chủ ngữ: em
  Ai rất ngưỡng mộ các chú bộ đội, công an => em 
  – Vị ngữ: rất ngưỡng mộ các chú bộ đội , công an
  Em như thế nào => rất ngưỡng mộ các chú bộ đội, công an.
  d.Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ
  – Chủ ngữ: cây gạo
  Cây gì như một tháp đèn khổng lồ => cây gạo 
  – Vị ngữ: sừng sững như một tháp đèn khổng lồ
  Cây gạo như thế nào => như một tháp đèn khổng lồ

  Trả lời
 2. a.CN: mọi người      VN: đều yêu thương nhau
  b.CN: chúng em       VN: đang chơi trốn tìm
  c.CN: em                  VN: rất ngưỡng mộ các chú bộ đội , công an
  d.TN: từ xa nhìn lại        CN: cây gạo            VN: sừng sững như một tháp đèn khổng lồ
  @????????????????
  học tốt~

  Trả lời

Viết một bình luận