Câu 22. Đoạn văn sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Bản dao hưởng mùa thu cất lên. Những chiếc lá vàng rơi trong nắng, lu

Câu 22. Đoạn văn sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả?
Bản dao hưởng mùa thu cất lên. Những chiếc lá vàng rơi trong nắng, lung linh kì ảo.
Lá vàng phủ kín hai bờ, tiếng gió sào xạc nói với lá. Hương mùa thu nhẹ thoảng,
những con bướm vàng bay rối mắt. Dai điệu chữ tình trong sáng quán suyến từ đầu
đến cuối phần biểu diễn của dế mèn.
giải hô em với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới